Prace nad ustawą metropolitalną trwają. Nie odzwierciedlają jednak skomplikowania śląsko-dąbrowskiej mozaiki miejskiej. Dokonane arbitralnie, niekoniecznie przez ludzi związanych z regionem, mogą doprowadzić do zatracenia tradycyjnego charakteru metropolii.

Fundacja Ambasada Śląska, nie czekając na zakończenie tych prac, sama przedstawia formułę prawną połączenia miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w zintegrowany obszar metropolitalny.
Zaproponowane rozwiązanie od miejsca jej siedziby nazwane zostało Wariantem Bytomskim.


Założenia wariantu są proste:

  • każda gmina miejska wchodząca w skład nowo utworzonego powiatu przekazuje mu kompetencje powiatowe, posiada nadal własną 21-osobową radę miejską i prezydenta wybieranych w wyborach powszechnych,
  • powiatem górnośląsko−zagłębiowskim − powstałym z połączenia i przekazania funkcji powiatowych zarządza Rada Powiatu, składająca się z 55 radnych,
  • dzięki ustawie górnośląskiej starosta powiatu, jako jedyny w kraju, będzie wybierany w wyborach powszechnych,
  • każde miasto wybiera określoną liczbę radnych do rady powiatowej proporcjonalnie do pierwiastka liczby osób ją zamieszkujących,

We wszystkich 14 miastach Górnośląsko−Zagłębiowskiej Metropolii pod rygorami ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) przeprowadzone zostanie referendum, w którym zadane zostaną dwa pytania − o wyrażenie chęci integracji oraz przedstawiające do wyboru jeden z wariantów integracyjnych.
Dopiero po wyborze wariantu nastąpią dalsze działania organów władzy samorządowej i centralnej.


Z prac nad formułą prawną powstał RAPORT. Zachęcamy do jego pobierania i rozpowszechniania jego treści.

Czekamy na Wasze opinie pod adresem:

kontakt@ambasadaslaska.org


RAPORT POBIERZ TUTAJ

 
Strona główna
O nas
Projekty
Europejskie Centrum Pojednania
Grody
Nasi Partnerzy
kontakt Fundacji
Dekomunizacja